Leksikon

voldgift

I folkeretten betegnelsen voldgift som prosessen der man bringer en tvist mellom grupper eller stater til endelig avgjørelse av en annen tredjepart eller institusjon enn de vanlige ordinære domstolene. Ofte en domstol som er særskilt opprettet for denne sak – ad hoc (parallelt, ved siden av).

Etter Haagdomstolen har noe av hensikten med voldgift falt bort, men har fortsatt betydning for politiske konflikter som ikke lar seg løse gjennom forhandlinger eller maktbruk. Etter forutbestemt avtale kan partene innenfor et forhandlingsregime bli enige om en tvungen voldgift.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.