Totalforsvaret som nyttårsforsett

Det nye året er på trappene, og med det kommer muligheten til å reflektere over våre personlige mål og forsetter. Mens tankene ofte retter seg mot individuelle ambisjoner, som å spise sunnere eller trene mer, kan vi også vurdere et forsett som strekker seg utover våre personlige sfærer. Hva med å forplikte seg til å bli en mer aktiv deltaker i Totalforsvaret?

Julestjerneformasjon med F-35 fra 332 skvadron over Ørland flystasjon. Foto: Forsvaret

De sivile som den viktigste ressursen

Ved første øyekast kan begrepet «forsvar» virke fjernt for de fleste av oss, kanskje assosiert med uniformerte soldater. Men dagens forståelse av forsvar strekker seg langt utover dette tradisjonelle bildet. Totalforsvaret handler ikke bare om militær innsats, det omfavner hele samfunnet og inkluderer alle oss vanlige mennesker. Da Folk og Forsvar besøkte Forsvarets Operative Hovedkvarter, understreket Brigader Warø at de sivile er den viktigste ressursen i Totalforsvaret. Han poengterer at et velfungerende forsvar avhenger av samfunnets evne til å støtte det, og dette involverer alt fra transport og matforsyning til helsestøtte, men også evnen den enkelte har til å kunne ta vare på seg selv i en krisesituasjon.

Verden har endret seg, og dagens trusselbilde er langt mer komplekst enn tradisjonelle militære utfordringer. Klimaendringer, naturkatastrofer, cyberangrep og pandemier representerer nå komplekse utfordringer som krever en helhetlig tilnærming. Her kommer Totalforsvaret inn hvor alle deler av samfunnet, inkludert sivilbefolkningen, må delta for å håndtere disse utfordringene.

Hold deg orientert

Brigader Håkon Warø forteller at Forsvaret er helt avhengig av de siviles innsats. Foto: Magnus Killingland / Folk og Forsvar

Som en del av sivilbefolkningen er du identifisert som den mest kritiske ressursen i Totalforsvaret, og det av flere gode grunner. For det første handler det om å være orientert om hva som foregår i samfunnet og stå imot eventuell påvirkning fra andre stater. Medietilsynet har utarbeidet flere artikler om hvordan man kan oppdage falske nyheter. Din evne til å være informert og kritisk er viktig for nasjonal sikkerhet. Å skille mellom pålitelig informasjon og falske nyheter blir en kritisk del av din innsats.

Vær årvåken

Din rolle inkluderer også å være årvåken og i stand til å håndtere nødsituasjoner. Opplæring i førstehjelp og katastrofeberedskap gir deg nødvendige ferdigheter for å håndtere situasjoner som naturkatastrofer, før profesjonell hjelp ankommer. Ditt engasjement i lokalsamfunnet og din beredskap er avgjørende for å begrense skadeomfanget og redde liv.

Vær forberedt

For å oppfylle ditt nyttårsforsett er det å være forberedt nøkkelen. Forståelse av dagens trusselbilde, kjennskap til beredskapsprosedyrer og evnen til å tilpasse seg endrede forhold er viktige elementer i din beredskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en liste over et beredskapslager som alle bør ha hjemme. Tidligere var anbefalingen 3 dagers egenforsyning. Nå har de økt den til én uke. Dersom du er i stand til å ta vare på deg selv og din familie i den første fasen av en nødsituasjon, kan beredskapsaktørene fokusere på de som trenger det mest.

I en tid der truslene mot nasjonal sikkerhet blir stadig mer komplekse, er din rolle som en del av sivilbefolkningen ikke bare viktig, men avgjørende. Gjennom bevisst deltakelse kan du bidra til å bygge et robust totalforsvarssystem som adresserer mangfoldet av trusler mot nasjonal sikkerhet i det 21. århundre.

Kort oppsummert, for å klare nyttårsforsettet om å bli en aktiv deltaker i totalforsvaret, er alt du trenger å gjøre å være orientert, årvåken og forberedt. Totalforsvaret er ikke bare en strategi; det er en felles innsats der hver enkelt borger har en aktiv rolle å spille for å sikre nasjonal trygghet og velferd.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.