Ukens aktualitet: Åpning av FNs 78. generalforsamling

I dag åpner årets UNGA – United Nations General Assembly. Verdens største internasjonale forum, der alle FNs 193 medlemsland deltar. Hva betyr det for verdenspolitikken?

Møtesalen til FNs Generalforsamling Foto: Lowlova – Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Det er på mange måter et høydepunkt for den verdensomspennende organisasjonen når startskuddet går for en ny sesjon.  Nå skal FNs 193 medlemsland for 78. gang igjen samles og diskutere verdens største utfordringer og vedta FNs politikk, retning og arbeidsmåter.

Generalforsamlingen vil fatte viktige beslutninger, bl.a. om økonomi. De har ansvar for å vedta FNs årlige budsjett for fredsbevaring, budsjett for FNs sekretariat og hvor mye hvert land skal betale i medlemskontingent til FN. De tar også stilling til om man eventuelt godkjenner nye medlemmer i FN, samt velger representanter til ulike FN-organer og organisasjoner. Når det iblant er på tide å skifte generalsekretær, er det også FNs generalforsamling som utnevner den nye, dog etter anbefaling fra FNs Sikkerhetsråd.

Generalforsamlingen diskuterer også temaer som menneskerettigheter, økonomisk og sosial utvikling, fred og sikkerhet. Gjennom avstemminger kan man få oversikt over hva flertallet av verdens land mener i ulike saker, og eventuelle konfliktlinjer kommer fram i lyset. Hvert land har én stemme og hver stemme teller like mye. Vedtakene i generalforsamlingen er ikke juridisk bindende for medlemslandene, men de gir allikevel sterke føringer.

Ledelsen av FNs generalforsamlingen skiftes ut hvert år. Senest tre måneder før åpningen velges en president og tjueen visepresidenter til å lede arbeidet i den kommende sesjonen.  Presidenten og visepresidentene tiltrer sine funksjoner så snart sesjonen åpnes

Årets generalforsamling

Den 78. sesjonen av FNs generalforsamling (UNGA) vil altså åpne tirsdag 5. september 2023 i FNs hovedkvarter i New York. Første sak på dagsorden er innsettelse av den nye presidenten, Dennis Francis fra Trinidad og Tobago, og hans 21 visepresidenter.

FNs hovedkvarter i New York, USA. Foto. P.Lèon/CC BY-SA 3.0

Det er en lang rekke møter og debatter som følger. Den 18. september vil et forberedende ministermøte avholdes for å planlegge toppmøtet for fremtidens FN og multilaterale system. Dette er også starten på den såkalte høynivåuka. Da er mange av medlemslandenes statsledere og sentrale politikere selv på plass i salen.

Høynivåuka markerer starten på hoveddebatten, noe som mange ser frem til med spenning. Temaet for årets generalforsamling er: “Rebuilding trust and reigniting global solidarity: Accelerating action on the 2030 Agenda and the SDGs towards peace, prosperity, progress and sustainability for all».

Mange land har forberedte innlegg, og har på forhånd laget seg noen prioriteringer. Norge er intet unntak!

Norges hovedprioriteringer

Den norske delegasjonen vil ledes av statsminister Jonas Gahr Støre. Flere andre ministere vil også delta under høynivåuka, inkludert utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, klima- og miljøminister Espen Barth Eide, samt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Norge har definert 7 hovedprioriteringer for årets sesjon.  De er:

  1. Støtte opp om forpliktende multilateralt samarbeid.
  2. Fremme folkeretten og den internasjonale rettsorden.
  3. Styrke menneskerettighetene.
  4. Styrke FNs evne til å forebygge og løse konflikter.
  5. Være en pådriver for nedrustning.
  6. Styrke FNs evne til å forebygge og respondere på humanitære kriser, og fremme internasjonalt samarbeid om flukt og migrasjon.
  7. Gjennomføre 2030-agendaen med særlig vekt på matsikkerhet, klima og miljø, energi, likestilling, redusert ulikhet, helse og hav.

Vil du følge debattene?

Det kan være flere interessante temaer som kommer fram under debattene. Mye kan følges direkte på FNs livestream. En annen fin side å følge er UN Library – eller Dag Hammarskjöld-biblioteket, om du vil. Her finner du bl.a. teksten til alle resolusjoner som vedtas på generalforsamlingen – og alle som har blitt vedtatt helt tilbake til 1946. Du kan også se hvordan ulike land har stemt i forskjellige saker, samt mye annet spennende stoff.

Generalforsamlingen er en viktig møteplass og arena for debatt. Selv om vi ofte tenker på disse travle september-ukene som selve FN-organet, er det langt fra sannheten. Det er bare starten på en ny sesjon. Arbeidet pågår kontinuerlig, og alle medlemsland har faste ambassadører som deltar i arbeidet på vegne av sin regjering. Årets sesjon vil formelt vare ett år, fram til åpningen av den neste i september 2024.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.