Leksikon

22. juli-kommisjonen

(også kalt Gjørv-kommisjonen) er en regjeringsnedsatt uavhengig kommisjon som ble opprettet for å granske omstendighetene rundt terrorangrepene i Norge den 22. juli 2011.

Kommisjonen fikk mandat til å gjennomgå og evaluere hendelsesforløpet i regjeringskvartalet og på Utøya. Dette for å kunne trekke lærdom og føre til at samfunnet skal kunne være rustet til å avverge og håndtere eventuelle fremtidige angrep. Den 13. august 2012 overleverte og offentliggjorde kommisjonen sin rapport, som blant annet konkluderte med at angrepet på regjeringskvartalet kunne ha vært forhindret, at myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet, og at beredskapen burde ha vært mye bedre.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.