Leksikon

Avtale om allierte forsterkninger

(eng. Collocated Operating Bases, fork. COB) er en avtale om forhåndsklargjorte flystasjoner. Det er en bilateral avtale mellom USA og Norge fra 1981 som omhandler forhåndslagring av amerikansk militærutstyr. Avtalen ble sist revidert i 2009.

Amerikansk materiell lagres fortsatt i Norge, men i mindre omfang enn tidligere. USA har tatt omkostningene med lagrene og vedlikeholdt materiellet, men det er norsk personell som har bemannet lagrene fysisk. Etter at NATO har engasjert seg utenfor alliansens opprinnelige ansvarsområde, har materiell fra lagrene i Norge vært benyttet av amerikanske styrker både på Balkan, i Afghanistan og Irak.

I dag legges det vekt på at utstyret skal sirkuleres. I tillegg til rene fredsoperasjoner skal utstyret kunne benyttes til humanitær innsats, assistanse ved katastrofer, ved terrorangrep og evakuering.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.