Leksikon

allierte forsterkninger, avtale om

(eng. Collocated Operating Bases, fork. COB) avtale om forhåndsklargjorte flystasjoner. Bilateral avtale mellom USA og Norge fra 1981 om forhåndslagring av amerikansk militærutstyr. Avtalen ble revidert i 2005. Amerikansk materiell lagres fortsatt i Norge, men i mindre omfang enn tidligere. USA har tatt omkostningene med lagrene og vedlikeholdt materiellet, men det er norsk personell som fysisk har bemannet lagrene. Etter at NATO har engasjert seg utenfor alliansens opprinnelige ansvarsområde, har materiell fra lagrene i Norge vært benyttet av amerikanske styrker både på Balkan, i Afghanistan og Irak. I dag legges det vekt på at utstyret skal sirkuleres. I tillegg til rene fredsoperasjoner skal utstyret kunne benyttes til humanitær innsats, assistanse ved katastrofer, ved terrorangrep og evakuering.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.