Leksikon

Brundtland-kommisjonen

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, var en kommisjon opprettet på oppdrag fra FN. Formålet var å se verdens miljø og fattigdomsproblemer i sammenheng, og foreslå strategier som kunne bidra til å løse dem.

Den tidligere norske statsministeren Gro Harlem Brundtland var kommisjonens leder. Kommisjonen blir ofte kalt Brundtland-kommisjonen, altså oppkalt etter lederen.

De la frem sin rapport «Vår felles fremtid» i 1987, hvor man lanserte begrepet «bærekraftig utvikling». Hovedbudskapet var at vi må sikre behov mennesker har i dag, uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.