Leksikon

English Defence League

(fork. EDL) er en høyreekstrem organisasjon som arbeider mot islamsk innflytelse i Storbritannia. Organisasjonen selv mener de ikke er en ytre høyre bevegelse, men en radikal populistisk bevegelse. 

Organisasjonen ledes per 2021 av av Tim Ablitt, men er ellers løst organisert og har ingen offisielle medlemslister eller kontigenter. 

English Defence League ble etablert i juni 2009 av Stephen Christopher Yaxley-Lennon, også kjent under navnet Tommy Robinson. Organisasjonen har holdt en rekke demonstrasjoner og flere av dem har endt i konfrontasjoner med motdemonstranter. EDL har også støttet og innledet samarbeid med flere politiske partier, blant annet UK Independence Party (UKIP), noe UKIP distanserte seg fra. Flere medlemmer av EDL er tidligere straffedømte for vold og flere er tilknyttet hooligan-miljøer i Storbritannia.

Blant tilknyttede aktører er Hogesa, European Defence League, Dutch Defence League, Scottish Defence League og Norwegian Defence League. 

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.