Leksikon

Det Euro-atlantiske partnerskapsråd

(eng. Euro-Atlantic Partnership Council, fork. EAPC) ble opprettet i 1997. Består av 50 medlemmer; 30 NATO-land og 20 ikke-NATO land.

Rådet er et politisk samarbeidsforum for konsultasjon og praktisk samarbeid om sikkerhets- og forsvarsrelaterte spørsmål. EAPC er et hovedforum for drøftinger mellom alliansen og hvert enkelt medlemsland. Rådet møtes to ganger årlig, både på utenriksminister- og forsvarsministernivå. I tillegg avholdes regelmessige møter på ambassadørnivå i Brussel, og tidvis toppmøter på statssjefsnivå.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.