Leksikon

Partnerskap for fred

Partnerskap for fred (eng. Partnership for Peace, fork. PfP) ble opprettet 1994, og består av 50 deltakerland. NATOs 30 medlemsland og 20 som ikke er medlemmer av NATO.

Partnerskapet er basert på en bilateral avtale mellom NATO og hvert enkelt partnerskapsland. Medlemmene av PfP er også medlemmer av EAPC, Det euro-atlantiske partnerskapsrådet. Partnerskap for fred skal utvikle militært og sivilt samarbeid mellom NATO og ikke-medlemmer. Gjennom å utvikle en felles plattform og forståelse av euroatlantisk sikkerhet, søker man å skape stabilitet i hele Europa. Samtlige partnerland har etablert egne kontorer i NATOs operative hovedkvarter.

Se EAPC; NATO

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.