Leksikon

Partnerskap for fred

Partnerskap for fred

(eng. Partnership for Peace, fork. PfP) opprettet 1994, består av 50 deltakerland, NATOs 29 medlemsland og 21 ikke-medlemmer. Partnerskapet er basert på en bilateral avtale mellom NATO og hvert enkelt partnerskapsland. Medlemmene av PfP er også medlemmer av EAPC, Det euro-atlantiske partnerskapsrådet. Partnerskap for fred skal utvikle militært og sivilt samarbeid mellom NATO og ikke-medlemmer. Gjennom å utvikle en felles plattform og forståelse av euroatlantisk sikkerhet, søker man å skape stabilitet i hele Europa. Samtlige partnerland har etablert egne kontorer i NATOs operative hovedkvarter.

Se EAPC; NATO

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.