Leksikon

Den europeiske menneskerettighetskommisjon

(eng. European Commission of Human Rights) ble etablert 1954. Var det sentrale organ for det europeiske menneskerettighetsarbeidet. En silings-, forliks- og innstillingsinstans i forhold til ministerrådet i Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Både stater og individer kunne bringe saker inn for kommisjonen som i første omgang forsøkte å forlike partene.

Da tilleggsprotokoll 11 til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon trådte i kraft i 1998 ble kommisjonen slått sammen med Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Klager kunne heretter fremmes direkte overfor EMD.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.