Leksikon

Forsvarets forskningsinstitutt

(FFI) er et tverrfaglig institutt som driver forskning og utvikling (FoU). Dette styres av Forsvarets behov og benyttes til å gi råd til Forsvarets politiske og fagmilitære ledelse i spørsmål innen instituttets arbeidsområde. FFIs hovedkontor ligger på Kjeller ved Lillestrøm, med ytterligere en avdeling i Horten.

FFI skal informere Forsvarets politiske og fagmilitære ledelse om utviklingen innen vitenskapelige og militærtekniske forhold som kan påvirke sikkerhetspolitikken, forsvarspolitikken og forsvarsplanleggingen. FFI utfører teknisk-vitenskapelige forsknings- og utviklingsprosjekter vedrørende Forsvarets materiell og struktur. Instituttkompetansen dekker de fleste ingeniørfag. I tillegg dekkes fysikk, biologi, medisin, økonomi og statsvitenskap.

FFI har cirka 700 sivile i fast stilling fra samarbeidende industri. Videre er det tilsatt offiserer og vernepliktige, samt gjesteforskere og studenter. Et eget fagråd gir FFI og Forsvarsdepartementet (FD) vurderinger og råd slik at FFIs virksomhet rettes inn mot å dekke militære behov, samtidig som den er koordinert med sivil forskning og utvikling.

Webadresse: www.ffi.no

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.