Leksikon

Forsvarets mediesenter

(FMS) ble opprettet den 1. oktober 2001. Opprettelsen førte til en sammenslåing av produksjonselementene i Forsvarets overkommando/Presse- og informasjonsavdelingen og Forsvarets rekrutterings- og mediesenter (FRM).

Senteret ivaretar det overordnede ansvaret for Forsvarets håndtering av media og medier. Avdelingen er lokalisert på Akershus festning og opererer som driftsenhet underlagt Forsvarsstaben.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.