Leksikon

Forsvarets sanitet

(FSAN) videreutvikler sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret innenfor områdene militærmedisin, organisasjon, materiell, personell og prosedyrer. Saniteten driver også forskning på flere områder, blant annet traumatologi, flymedisin, navalmedisin (militær sjøfartsmedisin) og katastrofepsykiatri.

Saniteten skal sikre eller gjenopprette helsemessige forhold, slik at stridsevnen ivaretas. FSAN er Forsvarssjefens rådgiver i sanitets- og veterinærspørsmål i Forsvaret. Dette omfatter blant annet utarbeidelse av faglige direktiver for sanitets- og veterinærtjenesten i fred, krise og krig. 

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.