Leksikon

innvandrer

er en person som flytter til et annet land med sikte på å bosette seg der.

Det skilles i dag mellom innvandrere som er født i utlandet og selv har innvandret til for eksempel Norge (førstegenerasjonsinnvandrere) og norskfødte med to innvandrerforeldre (andregenerasjonsinnvandrere). Både flyktninger, asylsøkere og andre migranter er å regne som innvandrere dersom de flytter inn i landet.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.