Leksikon

kollektiv beskyttelse

Er et folkerettslig begrep som blant annet ble brukt i 1992 for bosniere i Norge som hadde flyktet fra krig og overgrep i det tidligere Jugoslavia. Et nyere eksempel er beskyttelsen flyktninger fra Ukraina har i Norge etter Russlands invasjon i februar 2022. Kollektiv beskyttelse gjelder personer som har deltatt i en masseflukt, og innebærer at alle som tilhører denne gruppen får en midlertidig oppholds- eller arbeidstillatelse.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.