Leksikon

Kontinentalsokkelkommisjonen

Kontinentalsokkelkommisjonen eller Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrenser, ble nedsatt av FN for å legge til rette for Havrettstraktatens iverksetting når det gjelder etablering av kontinentalsokkelens yttergrenser utover 200 nautiske mil fra grunnlinjen. I følge Havrettstraktaten skal kyststatene etablere yttergrensene etter kommisjonens anbefalinger. Kommisjonen skal imidlertid ikke legge føringer for grensedragninger mellom nabostater.

Norges kontinentalsokkel strekker seg utover 200-milsgrensen i Norskehavet, eller i «Smutthavet», mellom fastlandet og Jan Mayen, i Nansenbassenget i Polhavet nord for Svalbard, og i «Smutthullet» på grensen mot Russland i Barentshavet. Kontinentalsokkelkommisjonens arbeid vil avsluttes i 2030.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.