Leksikon

Luftheimevernet

var en avdeling underlagt Heimevernet. Luftheimevernet er nå avviklet, og avdelingens tidligere oppgaver blir i dag ivaretatt av Heimevernet.

Luftheimevernet skulle ivareta baseforsvarsoppgaver i den statiske del av oppsetningen ved alle flystasjoner og luftkommando- og kontrollstasjoner i Luftforsvarets krigsstruktur. Innen baseforsvaret satt Luftheimevernet opp enheter for vakthold og sikring, overvåkning og kontroll, samt utrykning. I fred var LUHV-avdelinger under kommando av distriktssjef i det heimevernsdistrikt avdelingen organisatorisk tilhørte. I krise og krig ville avdelingene bli underlagt respektive basesjefer i Luftforsvaret.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.