Leksikon

Marinejegerkommandoen

er Sjøforsvarets bidrag til Forsvarets spesialstyrker. Avdelingen skal kunne løse et bredt spekter av oppdrag.

Marinejegerkommandoen har en meget høy operativ evne og strenge krav til tilgjengelighet. Det operative elementet består av befal som har gjennomgått alle deler av marinejegerutdanningen. For å tjenestegjøre som marinejeger stilles det høye krav til holdninger, fysikk og personlige egenskaper. Marinejegerkommandoen står på nasjonal kontraterrorberedskap og kan etter anmodning bistå politiet.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.