Leksikon

menneskehandel

er når et menneske blir utnyttet til prostitusjon, tvangsarbeid, krigstjeneste i et annet land eller fjerning av indre organer. Menneskehandel skiller seg fra menneskesmugling ved at personen i sistnevnte tilfeller har gitt sitt samtykke.

Menneskehandel er et brudd på menneskerettighetene og inngår i en rekke FN-konvensjoner. Spesielt Palermoprotokollen fra 2000 har vært viktig for den internasjonale kampen mot menneskehandel. Det regnes med at over 20 millioner mennesker er ofre for menneskehandel hvert år.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.