Leksikon

NATOs EADRCC

Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC) er NATOs koordineringssenter som ble åpnet i juni 1998, etter et russisk initiativ innen PfP-samarbeidet (Partnership for Peace). EADRCC er bemannet med personell fra NATOs internasjonale stab, alliansens medlemsland og fra 22 partnerland. Hensikten med senteret er å koordinere katastrofehjelp gjennom allierte kanaler både til NATO-land og partnerland. NATOs bistand ved katastrofer i fredstid skal skje i nært samråd med FNs bistandsorganisasjoner. Har respondert på mer en 60 forespørsler om assistanse, blant annet ved CBRN-hendelser etter den 11. september 2001, orkanen Katrina i USA, og ved jordskjelv og flomkatastrofer i Pakistan (2005/2010).

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.