Leksikon

Open skies

Open skies (The Treaty on Open Skies, fork. OS) er avtalen om det åpne luftrom. Avtalen ble undertegnet av alle NATO-medlemsland og de tidligere Warszawapaktlandene i Helsingfors i mars 1992. Stortingets samtykke til ratifikasjon er gitt i St. prp. nr. 63, 92/93. Avtalen trådte i kraft den 1. januar 2002 og har i dag 33 medlemsland (ekskludert Kirgisistan som har signert, men ikke ratifisert avtalen).

Avtalen forplikter medlemslandene til gjensidig å åpne sine luftrom for et avtalt antall årlige observasjonsflygninger med spesialutstyrte overvåkningsfly. Antallet beregnes ut fra landets geografisk utstrekning. Flyene kan være utstyrt med kamera og andre typer sensorer. Avtalen ble fullt implementert fra den 1. januar 2006. Dette innebærer at signaturlandene er pliktige til å motta fullt antall observasjonsflygninger, for Norges del syv flygninger (på kort varsel), og at alle godkjente sensorer kan nyttes.

Land som har ratifisert avtalen:

Belarus, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Canada, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tyrkia, Ukraina og Storbritannia. Kirgisistan har undertegnet, men ikke ratifisert traktaten.

Under Trump-administrasjonen trakk USA seg fra traktaten i november 2020.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.