Leksikon

Operation Atalanta

EUs pågående sjømilitære operasjon, iverksatt desember 2008 for å bekjempe piratvirksomhet utenfor kysten av Somalia, Adenbukta og Det indiske hav. Hovedoppdraget består i å sikre at skip fra Verdens Matvareprogram (WFP) kan levere mat til internt fordrevne i Somalia og beskytte sårbare skip, samt å overvåke fiskeaktivitetene langs kysten av Somalia. Operation Atalanta er EUs første maritime militære operasjon, og er forankret i flere FN resolusjoner. EU har fornyet mandatet til operasjonen til desember 2024.

Norge deltok i operasjonen fra august 2009 – januar 2010. Det norske bidraget inkluderte en fregatt, samt med personell fra Marinejegerkommandoen, til sammen 130 soldater. Siden har norske offiserer tjenestegjort om bord på et svensk fartøy.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.