Leksikon

Parat Forsvar

Parat Forsvar er det nåværende navnet på det som tidligere het Personellforbundet (PEFO tidl. FSTL). PEFO er en partipolitisk nøytral arbeidstakerorganisasjonen. Stiftet i 1960, organiserer alle grupper sivile og vervede i Forsvaret, samt tilsatte ved Forsvarsbygg, Etterretningstjenesten, Forsvarets Forskningsinstitutt og ISS Grødegård. I 2018 ble Personellforbundet en underorganisasjon i Parat, og tok navnet Parat Forsvar.
PEFO er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Webadresse: www.parat.com/paratforsvar

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.