Leksikon

befal

militær betegnelse på militært personell fra sersjant/ kvartermesters grad til general/admiral. Ble med Ordning for Militært Tilsatte (OMT) delt i Offiserskorps (grader OF 1-9) og Spesialistkorps (grader OR 5-9).

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.