Leksikon

Befalets Fellesorganisasjon

(BFO) tjenestemannsorganisasjon for offiserer og befal i Forsvaret. Utgir Offisersbladet.

Webadresse: www.bfo.no

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.