Leksikon

bolsjevik

medlem av flertallet, det vil si Lenins fløy, under splittelsen av Det russiske sosialdemokratiske arbeiderparti på kongressen i 1903. Kommer av det russiske ordet for flertall, «bolshinstvo». Bolsjevisme er, i motsetning til for eksempel kommunisme, ingen ideologi i seg selv. Ordet nasjonalbolsjevisme er betegnelse på tankene til grupperinger i dagens Russland (og i mellomkrigstidens Tyskland) som søker å forene elementer fra kommunisme og nasjonalisme.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.