Leksikon

CSTO

Collective Security Treaty Organization (CSTO) er en kollektiv sikkerhetsorganisasjon som ble opprettet som en midlertidig sikkerhetstraktat i 1992 mellom Russland og fire tidligere sovjetiske stater. CSTO ble en fast organisasjon i 2002.

Organisasjonen styres av et kollektivt sikkerhetsråd bestående av medlemslandenes statsoverhoder med et permanent råd av observatører. Organisasjonen har også et utenriksministerråd, et forsvarsministerråd, og et sekretærråd. CSTOs artikkel 4 understreker at et angrep på et medlemsland skal bli ansett som et angrep på alle, tilsvarende artikkel 5 i NATO-traktaten.

Medlemmer (6): Armenia, Belarus (tidligere Hviterussland), Kasakhstan, Kirgisistan, Russland, Tadsjikistan.


Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.