Leksikon

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

DSA, tidl. Statens strålevern, ble etablert i 1993. DSA er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet, men utfører også oppgaver for Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet.

DSA har også forvaltnings- og tilsynsansvar ved all bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning i Norge. I tillegg overvåker direktoratet naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv og skal også øke kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling. Dette gjelder blant annet innen radioøkologi og medisinske effekter av stråling.

DSA leder den nasjonale atomberedskapen, og har også sekretariat og operasjonslokaler for denne. Ansvaret for tilsyn med norske atomanlegg, som forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller, samt deponi/lager for radioaktivt avfall i Himdalen ligger også hos DSA.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.