Leksikon

etnisk nasjonalisme

innebærer at nasjonen sees som et etnisk-kulturelt felleskap, fremfor et politisk felleskap.

En etnisk nasjonalistisk ideologi innebærer eksempelvis at organiseringen av en stat skal bygge på etniske skillelinjer, heller enn felles verdier, religion og politikk. Et mål for en etnisk nasjonalistisk ideologi er at staten skal være etnisk homogen, herunder at det er et mål at statens innbyggere skal ha den samme etniske bakgrunnen og/eller at personer med en annen etnisitet ikke oppnår de samme rettighetene som den etniske majoriteten.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.