Leksikon

EUs militære operasjoner

er en del av EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP), som igjen er en del av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP). EUs militære operasjoner er et viktig virkemiddel for å bidra til stabilitet og utvikling i regioner hvor EU engasjerer seg.

Per 2023 er det 9 militære pågående operasjoner, og siden 2003 har EU iverksatt 10 militære krisehåndteringsoperasjoner. De hittil største er den fredsbevarende operasjonen Althea i Bosnia-Hercegovina og antipirat-operasjonen Atalanta i Adenbukta. Siden juni 2015 har EU gjennomført den sjømilitære operasjonen Sophia i det sentrale Middelhavet mot menneskesmugling fra Afrika til Europa.

Siden 2007 har EUs Battle Groups (EUBG) vært operative. Kampgruppene står i beredskap i seks måneder, og kan være utplassert i felten i inntil fire måneder av gangen. Gjennom en bilateral avtale kan også Norge delta i EUs militære operasjoner. Norge har tidligere deltatt i EUs militære operasjoner i Makedonia og Bosnia. Det siste norske bidraget var til operasjon Atalanta i 2009-2010.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.