Leksikon

EUs nordlige dimensjon

(eng. The Northern Dimension, fork. EUND eller ND) skal styrke EUs samarbeid med nabolandene i Nord-Europa for å bidra til økt velferd og stabilitet, og et bedre miljø i regionen som helhet.

Norge, Island, Russland og EU er likeverdige partnerland i ND. Samarbeidet omfatter miljø, atomsikkerhet, energi, transport og infrastruktur, justis- og innenrikssaker, handel og investeringer, helse- og sosialsektoren, informasjons- og kommunikasjonssektoren, menneskelige ressurser og urfolk.

Etter initiativ fra Finland ble ND en del av EUs utenrikspolitikk i 1999 (fornyet i 2006). Geografisk dekkes et område fra Island i vest til Nordvest-Russland. Fra Norskehavet, Barentshavet og Karahavet i nord til Østersjøen i sør. USA og Canada holder observatørstatus i ND.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.