Leksikon

FNs militære observatører

(eng. United Nations Military Observer, fork. UNMO) er ubevæpnet og skal rapportere den faktiske situasjonen (generelt og ved spesielle hendelser/aktivitet) i et konfliktområde.

Under dette inngår kontroll av troppeforflytninger, de stridende parters militære aktivitet, beskytning og skadeomfang, samt overvåke inngåtte våpenhvileavtaler og etterforske eventuelle brudd på denne. I tillegg skal observatørene vurdere den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen. UNMO-rapportene danner beslutningsgrunnlag med faktiske og objektive opplysninger til FNs militære og politiske beslutningstakere. Ble i 1988 tildelt Nobels fredspris. Norge har deltatt med observatører i UNMO siden 1956.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.