Leksikon

FNs økonomiske og sosiale råd

(eng. Economic and Social Council, fork. ECOSOC) ble etablert den 26. juni 1945 og har vært i funksjon siden den 24. oktober 1945. ECOSOCs oppgave er å samordne arbeidet mellom FN og FNs særorganisasjoner (eks. ILO, FAO, UNESCO, WHO, UNHCR, UNICEF) samt å virke som planleggings- og evalueringsorgan for FN systemets arbeid med økonomiske, sosiale, kulturelle, og humanitære oppgaver.

ECOSOC har 54 medlemmer som er valgt for en treårsperiode, og hvert enkelt medlem har én stemme. Rådet er FNs fremste organ når det gjelder behandlingen av økonomiske og sosiale spørsmål i videste forstand, og har to organisatoriske og en hovedsesjon årlig. Møtet er delt inn i ulike segmenter, hvorav et høynivåsegment har deltakelse på ministernivå.

ECOSOC behandler samarbeidet i fem regionale økonomiske kommisjoner, en rekke fagkommisjoner og organisasjoner, og søker å koordinere arbeidet som foregår i disse. Kommisjonene har spesielle oppgaver som befolkningsspørsmål, menneskerettigheter, narkotika og lignende. De fleste særorganisasjoner og fagorganer rapporterer til ECOSOC. Saker som er behandlet i ECOSOC sendes til Generalforsamlingen for endelig vedtak.

Norge var medlem av ECOSOC i periodene 1993–1995, 1999–2001, 2017-2019, og 2020-2022. 

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.