Leksikon

FNs særorganisasjoner

(eng. Specialized agencies) består av 17 organisasjoner som er underlagt Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og IAEA (Det internasjonale atomenergibyrå i Wien). Disse er igjen underlagt FNs Sikkerhetsrådet og FNs Generalforsamlingen.

Organisasjonene er selvstendige administrativt, politisk og økonomisk, men rapporterer til FN som også har revisjonsplikt. Den formelle tilknytningen varierer og hver organisasjon har særskilt medlemskap, uavhengig av sitt FN-medlemskap.

Viktige særorganisasjoner i FN er:

  • WHO (Verdens Helseorganisasjon, Genève)
  • IBRD (Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling, Washington)
  • UNESCO (FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur, Paris)
  • ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, Genève)
  • WTO (Verdens handelsorganisasjon, Genève)
  • World Bank (Verdensbanken, Washington)
  • IMF (International Monetary Fund, Washington).

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.