Leksikon

FN-kvarter

FNs hovedkvarter ligger i New York, men betraktes som internasjonalt område. Her finnes setet for Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og Sekretariatet.

Andre større FN-kvarter ligger i:

Genève: UNCHR (FNs høykommissær for flyktninger), WHO (Verdens Helseorganisasjon), WTO (Verdens Handelsorganisasjon), ILO (Den internasjonale arbeiderorganisasjon), UNCTAD (FN-konferanse for handel og utvikling).

Nairobi: FNs miljøprogram, FNs bosettingsprogram.

Wien: Sete for FNs nedrustningsforhandlinger, FNs kontor for narkotikakontroll og kriminalitetsforebygging (UNDOC), FNs kommisjon for internasjonal handelsrett, United Nations Postal Administration, Europe (UNPA), Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.