Leksikon

forband

er et begrep for en stor, sammensatt og militær landorganisasjon som en brigade, divisjon, korps, armé eller armégruppe.

Forband og avdelinger er ulike begreper. En avdeling er en ensartet organisasjon, mens et forband er en samling av separate avdelinger. Eksempler på forband er en panserbataljon eller et infanterikompani.

Det minste forbandet regnes vanligvis for å være brigaden, men avdelinger kan samles i mindre organisasjoner (for eksempel bataljonsstridsgrupper eller kompanistridsgrupper) for å løse spesifikke oppdrag.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.