Leksikon

Forsvarets stabsskole

(FSTS) er en avdeling på Forsvarets høgskole som kvalifiserer for tjeneste i ledende stillinger i Forsvaret. Offiserer som søker opptak ved stabsskolen har bred tjenesteerfaring. Tidligere har de gjennomført befalsskole og krigsskole, samt fagutdanning i egen forsvarsgren. Stabsskolen tar også opp noen utvalgte sivile samt utvekslingsoffiserer fra andre land.

Fagavdelingene ved Stabsskolen har spisskompetanse innen feltene militærmakt, strategi, doktrine- og konseptutvikling, fellesoperasjoner og stabsmetodikk. Skolen utvikler kompetanse innen feltene militær logistikk og virksomhetsstyring samt militær rett. Forsvarets stabsskole utfører utrednings- og utviklingsoppdrag for Forsvarets ledelse, og representerer Forsvaret i nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.