Leksikon

Forsvarets høgskole

(FHS) en fellesinstitusjon i Forsvaret, direkte underlagt forsvarssjefen. Består av avdelingene Forsvarets stabsskole (FSTS), Institutt for forsvarsstudier (IFS), Sjefskurs, Krigsskolen (KS), Luftkrigsskolen (LKSK), Sjøkrigsskolen (SKSK) og Forsvarets ingeniørhøgskole (FIH). I tillegg kommer ordinære stabsfunksjoner og ledelse.

Forsvarets høgskole har som hovedoppgave å drive utdanning, forskning og utvikling, og formidling innenfor militær kjernekompetanse. Utdanningstilbudet ved skolen skal forberede militært og sivilt personell til å kunne bekle sentrale posisjoner i forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.