Leksikon

forsvarskonsept

er et begrep for totalforsvaret, verneplikt og alliansetilknytning. Disse danner rammene for det norske forsvarskonseptet. Forsvarskonseptet definerer hvordan Forsvaret skal innrettes for på best mulig måte å kunne løse de oppgaver det er tildelt. På denne måten skal Forsvaret bidra til å realisere de overordnede sikkerhets- og forsvarspolitiske mål.

Forsvaret skal utvikles som et moderne, fleksibelt og alliansetilpasset virkemiddel. Det tilstrebes en balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og ressurstilgang. Virksomheten skal baseres på et nært samarbeid med relevante sivile myndigheter og på en verneplikt som praktiseres i tråd med Forsvarets behov. Fokus skal være å sikre og fremme norske interesser gjennom å kunne håndtere et bredt spekter av utfordringer både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.