Leksikon

Kystjegerkommandoen

Kystjegerkommandoen (KJK) representerer Sjøforsvarets amfibiske kapasitet og skal bidra til å føre strid i kystsonen. Kystjegerkommandoen skal gjennomføre offensive og svært hurtige operasjoner mot fiendtlige styrker i kystnære områder. Kystjegerkommandoen er en del av Marinens jegervåpen sammen med Marinejegerkommandoen (MJK), Minedykkerkommandoen (MDK) og Taktisk båtskvadron (TBS). Kommandoen opererer hovedsakelig med små hurtiggående fartøyer.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.