Leksikon

selvforsvar

Selvforsvar er retten til å forsvare seg selv individuelt eller som gruppe ved væpnet angrep, hjemlet i FN paktens artikkel 51. Dette kommer også klart til utrykk i Atlanterhavspaktens artikkel 5 om kollektivt selvforsvar.

Krigens lover gir imidlertid ingen ekstra rettigheter til den som måtte drive selvforsvar i forhold til aggressor. Selvforsvar skal også være proporsjonalt i betydning at det skal ikke overgå ugjerningen. Eksempelvis hvis en stat innfører ulovlige sanksjoner mot en annen stat, kan ikke denne staten gå til væpnet angrep på førstnevnte under dekke av selvforsvar.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.