Norge leder nå NATOs stående mineryddingsstyrke

NATO har til enhver tid fire stående maritime styrker som på kort varsel er tilgjengelige for å løse ulike oppgaver for NATO. Den 12. januar overtok Norge kommandoen over én av dem, NATOs stående mineryddingsstyrken, Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1).

KNM Nordkapp i nordligere farvann. Foto: Prillen/CC BY-SA 3.0

De fire marinestyrkene er Standing NATO Maritime Group 1 og 2, og Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 og 2. Norge har ledet SNMCMG1 fem ganger tidligere, sist i 2020. Denne gangen er det kommandørkaptein Ole Torstein Sjo som skal lede styrken om bord på fartøygruppens flaggskip, KNM Nordkapp. SNMCMG1 er en maritim styrke bestående av fartøyer fra flere land. I tillegg til KNM Nordkapp inngår det fartøyer fra Estland og Tyskland. Det estiske fartøyet, «ENS Admiral Cowan», er et minejaktfartøy. Det tyske fartøyet, «FGS Rottweil», er en minesveiper. Senere vil også den norske minerydderen KNM Otra slutte seg til fartøygruppen. Norge skal lede styrken frem til midten av juli.

Operasjonsområde

Styrken opererer primært i Nord-Europa, men skal på kort varsel også kunne bidra til maritime operasjoner også andre steder i verden. Styrkens hovedoppgave er å rydde miner. Det er miner fra tidligere kriger og konflikter som jevnlig fjernes. Skarpe miner, særlig fra 1. og 2. verdenskrig, utgjør fremdeles en trussel mot skipstrafikken flere steder. Deltakelse i mineryddingsstyrken er derfor mer enn bare øving og trening. Styrken rydder skarpe miner slik den vil gjøre det i krigstid.

Gjennom det viktige oppdraget KNM Nordkapp leder, bidrar SNMCMG1 til å redusere minefaren og trygge sivil skipstrafikk. I tillegg til minerydding er det en viktig oppgave å patruljere i nord-europeiske farvann for å vise NATOs tilstedeværelse og overvåke skipstrafikken.

NATOs mineryddingsstyrke opererer jevnlig i Østersjøen. Foto: US Navy/Public Domain.

KNM Nordkapp leder operasjonen

KNM Nordkapp, som tidligere var en del av Kystvakten, overtar oppdraget etter at den estiske marinen som har ledet mineryddingsstyrken det siste året. Fartøyet har en besetning på om lag 60. Litt over halvparten av dem er vernepliktige soldater som har forlenget sin førstegangstjeneste for å delta i operasjonen. I tiden før oppdraget startet har fartøyet drevet øving og trening, også på uforutsette hendelser som for eksempel brann, mann over bord eller evakuering av skadde. Oppdraget gjennomføres med et svært dystert bakteppe skapt av Russlands krig i Ukraina. På denne bakgrunn er operasjonen viktigere og mer relevant enn på lenge.

NATOs maritime styrker

NATOs stående maritime styrker bidrar til NATOs beredskap og tilstedeværelse i alliansens interesseområde. Begge de stående mineryddingsstyrkene er en del av NATO Response Force som er et viktig element for å kunne respondere på situasjoner som krever rask innsats fra NATOs side. Slike situasjoner kan for eksempel humanitær innsats, øvelser eller krisehåndtering.

Minerydderstyrken er under ledelse av NATOs maritime kommando i Northwood i Storbritannia. Det betyr at alle oppdrag som styrken utfører, gjøres på vegne av NATO. Det er alliansens ønsker og behov som bestemmer hvor styrken skal operere og hvilke oppdrag den skal utføre. Kommandoen i Northwood er underlagt NATOs øverstkommanderende i Europa, Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). SACEUR er én av to strategiske kommandoer og holder til i Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) utenfor Mons i Belgia. Den andre strategiske kommandoen er Allied Command Transformation som ligger i Norfolk i Virginia i USA.

Folk og Forsvar ønsker lykke til med et viktig oppdrag!

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.