Leksikon

FNs høykommissær for menneskerettigheter

(eng. Office of the UN High Commissioner for Human Rights, fork. OHCHR) ble etablert i 1993 etter anbefaling av verdenskonferansen om menneskerettigheter i Wien samme år. OHCHR er en avdeling direkte underlagt FN og følger Sikkerhetsrådets direktiver.

OHCHR sine viktigste oppgaver er å overvåke menneskerettighetenes stilling i medlemslandene og forhindre krenkelser av menneskerettighetene. Høykommissæren er ansvarlig for FNs menneskerettighetsaktiviteter og FNs menneskerettighetsråd i Genève. Høykommissær per 2023 er Volker Türk fra Østerrike.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.