Leksikon

Forsvarets militærgeografiske tjeneste

(FMGT) er Forsvarets fagmyndighet og forvalter av kart og geografisk informasjon. FMGTs oppgave er å skaffe til veie tidsriktig geografisk informasjon. Denne informasjonen skal virke til støtte for forsvaret av Norge og til norske avdelinger i internasjonal tjeneste. FMGT er en selvstendig administrert avdeling, direkte underlagt forsvarssjefen, men rapporterer til sjefen for Etterretningstjenesten.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.