Leksikon

Forsvarsmateriell

har ansvar for investering og forvaltning av all materiell i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell har fem leveranseavdelinger: Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-kapasiteter, Felleskapasiteter og Luftkapasiteter. Om lag 1300 sivile og militære er ansatt hos Forsvarsmateriell.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.