Folk og Forsvar på Arendalsuka!

Denne uken har Folk og Forsvar vært i Arendal! Siden 2012 har sørlandsbyen vært vertskap for landets største politiske festival. Festivalen samler aktører fra politikk, samfunn og næringsliv for debatt og diskusjon. Vårt bidrag til festivalen var et foredrag av frilansskribent og styremedlem i Norsk-ukrainsk venneforening Bjørn Johan Berger om Russlands informasjonskrig.

Bilde fra nedre Tyvholmen, Arendal. Foto: Krg./Store norske leksikon (CC BY SA 4.0)
Statsraad Lehmkuhl i Arendal.
Foto: Katarina Hodal

Engasjement for forsvar og sikkerhet

Under festivalen holdt Folk og Forsvar til i forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus, sammen med en rekke andre organisasjoner og aktører i samme fagfelt. Arendals Sjømandsforening sine vakre lokaler fungerte som scene for en rekke spennende foredrag og debatter om relevante tema, som blant annet krigen i Ukraina, beredskap og totalforsvar. Det var til enhver tid et samlingssted for mange mennesker med interesse for forsvars- og sikkerhetspolitikk, og under de fleste av seansene var det stinn brakke.

Om Russlands informasjonskrig

festivalens andre dag var det vår tur til å være verter i huset. Bjørn Johan Berger har siden krigsutbruddet i 2014 fulgt situasjonen i Ukraina svært tett. Ved en rekke anledninger har han skrevet kronikker og artikler om mediedekningen av krigen. Samtidig har han tidvis uttrykt kritikk av norske mediers formidling av krigen. Berger viste i sitt foredrag i Arendal til en rekke tilfeller der norske medier videreformidler det han kaller det russiske narrativet, og understreker betydningen av den russiske informasjonskrigens effekt på vår forståelse og formidling av dagens situasjon.

Bjørn Johan Berger om Russlands informasjonskrig.
Foto: Katarina Hodal

Bergers hovedpoeng var at vi som bedriver informasjonsvirksomhet må være bevisste og svært presise når vi jobber. I mange tilfeller kan små feil eller forenklinger være nettopp dette. Andre ganger er det uttrykk for den påvirkningen vi alle blir utsatt for fra russisk side. Russisk påvirkning og propaganda forekommer i stor skala, og Russland har alt å vinne på at deres verdensbilde får fotfeste utover egne grenser. Dette verdensbildet ligger også til grunn for motivasjonen bak den russiske krigen mot Ukraina. Kildekritikk og falske nyheter vil være tema for et av seminarforedragene våre denne høsten, så husk å sjekke ut seminarprogrammet og meld på deg eller din skoleklasse!

Lærdommer fra Arendal

Arendalsuka er en av de viktigste plattformene vi har i Norge for å samle aktører fra ulike bransjer og fagfelt. Her skapes debatt og det utveksles tanker og ideer, med nærmere 2000 ulike arrangementer i byens gater. Dette er første året Folk og Forsvar aktivt har tatt del i festivalen ved å være vertskap for et arrangement, selv om vi har vært til stede i en årrekke. Det opplevdes av oss svært vellykket, og vi håper det synet deles av de som deltok.

Å stille spørsmål ved verden vi lever i, både om det vi lurer på og det vi tror vi vet, er avgjørende for at vi alle skal være opplyste og bevisste. Folk og Forsvar deltok også på en rekke seminarer og foredrag arrangert av andre for faglig påfyll og inspirasjon.

Ses vi til høsten?

Vi er glade for at så mange valgte å ta turen til forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus i Arendal. At det er stort engasjement rundt det vi, og andre relaterte organisasjoner, driver med er motiverende og viktig for vårt arbeid. Krigen i Ukraina har gjort det tydeligere at disse temaene bør å stå høyt på dagsorden. Godt over 100 av Arendalsukas arrangementer dreidde seg om temaer innenfor sikkerhet, forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap. Vi opplevde at mange tok turen til de fleste av disse. Det tegner er tydelig bilde på at dette er temaer som opptar mange.

Vi går en spennende høst i møte, og ser frem til å møte mange av dere rundt omkring i landet. Hvis dere vil ha besøk av Folk og Forsvar må dere gjerne ta kontakt med oss. Dere kan også melde dere på sikkerhetspolitisk seminar på våre nettsider- det er relevant både for elever og andre interesserte!

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.