Leksikon

Artikkel 10

er en av fjorten artikler i Den nordatlantiske traktat (el. Atlanterhavspakten) som danner grunnlaget for NATO-alliansen. Artikkelen lyder som følger: «partene kan, når de alle er enige om det, innby en hvilken som helst annen europeisk stat som er i stand til å fremme grunnsetningene for denne pakt og å bidra til det nord-atlantiske områdes sikkerhet, å slutte seg til denne pakt.»

Denne artikkelen legemliggjør prinsippet om at alle europeiske stater skal ha rett til å søke om medlemskap i NATO. Samtidig sikrer artikkel 10 også NATOs rett til å kunne avvise søknader dersom kandidatene ikke oppfyller visse krav satt av alliansen.

En søknad kan avvises dersom et eller flere medlemsland mener at kandidatens medlemskap ikke ville vært til fordel for det nord-atlantiske områdes generelle sikkerhet. Altså har alle medlemsland en veto-rett omhandlende opptak av nye medlemsland i praksis. En søknad kan også bli avvist dersom kandidaten ikke klarer å oppfylle visse politiske, økonomiske, forsvars-, ressurs-, sikkerhets- og juridiske krav.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.