Leksikon

Artikkel 4

er en av fjorten artikler i Den nordatlantiske traktat (el. Atlanterhavspakten) som danner grunnlaget for NATO-alliansen. Artikkelen lyder som følger: «partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

Denne artikkelen gir medlemslandene mulighet til å gi uttrykk for sine meninger, samt dele sine standpunkter med resten av alliansen. På denne måten fungerer artikkel 4 som NATOs kanal for konsultasjon. Gitt at NATO er en konsensus-drevet organisasjon er konsultasjon blant medlemmer en sentral del av NATOs beslutningsprosess.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.