Leksikon

Folk og Forsvar

Logo Folk og Forsvar
Vår logo. Foto: Folk og Forsvar (Alle rettigheter forbeholdt)

er en paraplyorganisasjon av 59 landsomfattende organisasjoner (bl.a. LO og NHO). Folk og Forsvar ble stiftet i 1951 etter enstemmig vedtak på Stortinget.

Organisasjonen driver et utstrakt informasjonsarbeid om ulike aspekter ved norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, samfunnssikkerhet og beredskap, konfliktområder og internasjonalt samarbeid med den hensikt å øke kunnskapen om og interessen for disse emnene.

Ungdom er en prioritert målgruppe for organisasjonen. Organisasjonen er tverrpolitisk, og tar ikke egne standpunkt i forsvarspolitiske spørsmål. Informasjonen skal være faktabasert og nøytral, og eventuelle standpunkt baseres på politikken til det til enhver tid sittende Storting.

Webadresse: www.folkogforsvar.no

Medlemsorganisasjonene: https://folkogforsvar.no/medlemsorganisasjoner/

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.