Norge leder stor militærøvelse

Mer enn 20 000 soldater, over 50 fartøyer og mer enn 100 fly var i begynnelsen av mars i Norge. Formålet var øvelse Nordic Response 2024!

Trening under vinterlige forhold. Nordic Response 2024 går snart av stabelen. Foto: Victoria Bergem Thorbjørnsen/Forsvaret.

Hovedaktiviteten under øvelsen fant sted fra 3. til 14. mars. I denne perioden øvet soldater, fartøyer, kampfly, transportfly og overvåkingsfly i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland. Deltakerne kom fra mer enn 14 allierte land.

Betydningen av trening og øving

Erfaringer har vist at komplekse militære operasjoner som involverer mange land ikke lar seg improvisere. Skal slike operasjoner lykkes i krig, er det avgjørende at samarbeidet er forpliktet og forberedt i fredstid. Derfor øver Norge og allierte jevnlig på å forsvare alle land i alliansen. Dette er kjernen i NATO-samarbeidet. Det er tydeligst uttrykt i artikkel 5 i traktaten. Den sier at et væpnet angrep mot én eller flere skal betraktes som et angrep mot dem alle.

Bare gjennom jevnlig øving og trening, nasjonalt og sammen med våre allierte, kan Forsvaret forberede seg på å forsvare Norges og alliertes territorium. Øving og trening er derfor en sentral del av Forsvarets virksomhet, og den beste garantien for å bidra til sikkerhet og trygghet for befolkningen.

Snart skal flere tusen allierte trene i Norge under
Nordic Response 24. Foto: Helene Synes/Forsvaret.

En norskledet øvelse

Nordic Response er en norsk øvelse, men den foregår i tett samspill med NATO og øvelse Steadfast Defender. Sistnevnte har pågått siden slutten av januar, og vil vare til slutten av mai. Steadfast Defender er den største NATO-øvelsen siden den kalde krigen. Mer enn 90 000 soldater fra alle NATOs medlemsland deltar. Første fase av øvelsen foregår i Atlanterhavet. Den andre fasen handler om å flytte de militære avdelingene fra områdene i nord til Tyskland, Polen og de baltiske land.

Hvorfor Nordic Response 2024?

Hensikten med Nordic Response er å øve på å forsvare de nordiske lands territorium. Et viktig element er å trene under nordiske vinterforhold for å være best mulig forberedt dersom det skulle bli nødvendig å forsvare Norden militært. Et annet viktig poeng er å trene på samarbeid i krise og krig, det som i militæret kalles interoperabilitet.

I tillegg til det konkrete treningsutbytte for den enkelte soldat og de militære avdelingene, har øvelsen også et annet, og like viktig mål. Øvelsen er et tydelig signal om at NATO både har evne og vilje til å forsvare eget territorium. Gjennom militær styrke bidrar øvelsen til å avskrekke eventuelle motstandere fra å bruke militære virkemidler mot noen av alliansens medlemsland.

Et alvorlig sikkerhetspolitisk bakteppe

Øvelser i krevende, arktiske forhold. Foto: Helene Synes
/Forsvaret.

Øvelse Nordic Response foregår i en meget spent sikkerhetspolitisk situasjon. Russlands krigføring i Ukraina har gjort mange europeiske land svært bekymret for russisk aggresjon. En av konsekvensene er at landene i NATO har økt bevilgningene til forsvaret betydelig. Under NATOs toppmøte i 2014 ble man enig om at alle land skal bruke minst to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar. Dette målet er ikke nådd av alle. Norge er et av landene som ennå ikke bruker to prosent på Forsvaret. I mai 2022 bestemte Sverige og Finland seg for å søke om medlemskap i NATO. Med Finland og Sverige som fullverdige medlemmer av NATO er alle nordiske land for første gang i moderne historie med i samme forsvarsallianse. Finsk og svensk NATO-medlemskap styrker sikkerheten i Norden og gjør NATO sterkere.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.